OFERTA - Karty Katalogowe

Elektrownie fotowoltaiczne

ELEKTROWNIE SŁONECZNE

Przekształcenie energii z odnawialnych źródeł w prąd elektryczny jest rozwiązaniem nie tylko ekologicznym, ale i ekonomicznym - elektrownie fotowoltaiczne w dłuższej perspektywie czasu zapewniają bowiem spore oszczędności. Potrzebną do wytworzenia prądu energię pobieramy prosto z promieni słonecznych - jeśli zamontujemy panele w dobrze nasłonecznionym miejscu, mo┼╝emy liczyć na wyjątkową wydajność systemu. Elektrownie słoneczne to rozwiązanie idealne zarówno dla gospodarstw domowych, jak i firm przemysłowych.

PRZEZNACZENIE

Elektrownie fotowoltaiczne używane są do wytwarzania energii elektrycznej. Ze względu na zalety, stosowane są coraz bardziej powszechnie. Najczęściej wykorzystywane są jako alternatywne źródło zasilania w energię elektryczną w zakładach produkcyjnych, gospodarstwach domowych, infrastrukturze drogowej, obiektach użyteczności publicznej. Instalacje te mogą działać automatycznie, bez ciągłej ingerencji człowieka. Nierzadko też elektrownie słoneczne stanowią alternatywne rozwiązanie, które umożliwia dostarczenie prądu do budynków niezależnie od dostępu do sieci energetycznych.

ZALETY - KORZYŚCI

- Korzyści finansowe – jest to jeden z najważniejszych aspektów całej inwestycji. Dzięki nowelizacji prawa energetycznego przyłączanie instalacji stało się bardzo łatwe, a wytwórca energii nie potrzebuje prowadzić działalności gospodarczej. Zwroty z inwestycji wynoszą około 10 lat dla osób prywatnych i 7 lat dla firm.

- Redukcja emisji CO2 – fotowoltaika to systemy zero emisyjne – oznacza to, że w trakcie produkcji energii nie emitują one szkodliwych związków i dwutlenku węgla, ani żadnych innych gazów cieplarnianych. Warto zwrócić uwagę na zwrot energetyczny instalacji, czyli, po jakim czasie energia wyprodukowana przez system fotowoltaiczny przekroczy energię potrzebną na produkcję podzespołów fotowoltaicznych. Dla tej technologii energia wykorzystana do produkcji podzespołów „zwraca się” po 2-3 latach działania instalacji.

- Niskie koszty eksploatacji – dzięki wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej, braku elementów ruchomych i prostocie systemu staje się on praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji na podzespoły – np. dla paneli fotowoltaicznych do 25 lat.

- Decentralizacja – w przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu redukują się straty związane z przesyłem energii na duże odległości.

- Równowaga elektroenergetyczna – produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie na energię w kraju. Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia to integrację fotowoltaiki z systemem energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.

- Pełne wykorzystanie dostępnej energii – w przeciwieństwie do systemów solarnych do ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone w pochmurny dzień.

OPIS ROZWIĄZANIA

Elektrownie fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, dzięki użyciu specjalnych ogniw. Stanowią one podstawowy element tego systemu. W tym rozwiązaniu światło słoneczne przetwarzane jest na prąd. Obecnie fotowoltaikę stosuje się ze względu na to, iż elektrownie słoneczne są bardzo funkcjonalne oraz ekologiczne. Elektrownie tego typu wykorzystują źródło odnawialne, co stanowi ich wielki plus. Poza tym ogniwa fotowoltaiczne nie wymagają ciągłej kontroli funkcjonowania, są bezobsługowe. Koszt zastosowania tego rozwiązania jest dość duży, ale warto w nie zainwestować. Ogniwa fotowoltaiczne posiadają jednak dwudziestopięcioletnią gwarancję działania.

OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

- Elektrownie słoneczne realizowane „pod klucz”
- Systemy podłączone do sieci (on-grid)
- Systemy autonomiczne (off-grid)
- Projektowanie elektrowni słonecznych
- Logistyka
- Montaż przez doświadczonych fachowców
- Nadzór, pełna obsługa serwisowa i pogwarancyjna
- Pozyskiwanie dotacji i finansowania inwestycji w fotowoltaikę
- Przygotowanie biznes planów i analiz rentowności inwestycji na potrzeby inwestora