OFERTA - Karty Katalogowe

KONTENEROWE PUNKTY STEROWNICZO-ROZDZIELCZE

PRZEZNACZENIE

Prefabrykowane punkty rozdzielcze w obudowie betonowe-wyposażone w rozdzielnice nn, szafy sterowniczo-pomiarowe, układy kontroli i rejestracji przeznaczone są do zasilania przemysłowych zewnętrznych instalacji technologicznych.

OPIS ROZWIĄZANIA

Konstrukcja kontenera punktu rozdzielczego produkowana jest podobnie jak obudowy-do stacji transformatorowych w oparciu o opatentowany sposób produkcji w technice cienkobetonu.

Na przygotowane zbrojenie umieszczone w formie natryskuje się pod cieśnieniem beton. Kompletna obudowa stanowi monolit fundamentu, ścian i dachu oraz betonowej podłogi z przygotowanymi kanałami do zamontowania urządzeń.

Dzięki zastoswaniu takiej techniki uzyskano prefabrykaty betonowe o stosunkowo niewielkich masach co pozawala zminimalizowac koszty związne z montażem na placu budowy.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary: dł. 5000x2500x wys. 2750mm (maksymalnie do długości 10000mm);
- Wytrzymałość dachu na bociążenie: 2500N/m;
- Stopień ochrony obudowy: IP43;

CHARAKTRYSTYKA

- Stolarka: blacha stalowa zabezpieczona antykorozyjnie malowana lakierem proszkowym;
- Wentylacja grawitacyjna:
- wlot powietrza kratą umieszczoną w drzwiach, wylot pod dachem
- wymuszona: wentylator w drzwiach sterowany termostatem
- Fundament
- misa kablowa z przepustami kablowymi
- stopy fundamentowe
- Możliwość podłączenia kabli z każdej strony
- Jednostronność dostępu łatwość usytuowania w terenie
- Wielowariantowość w zakresie rozwiązań architektonicznych kolorystyki elewacji i dachu
- Wyposażenie w nowoczesne urządzenia zasilająco-sterownicze wg życzenia zamawiającego
- Obsługa urządzeń i aparatury odbywa się ze wspólnego korytarza wewnętrznego