OFERTA - Karty Katalogowe

Stacje transformatorowe

PREFABRYKOWANE KONTENEROWE STACJE TRANSFORMATOROWE

Wykorzystanie prefabrykatów betonowych sprawia, że produkcja stacji transformatorowych przebiega szybko i sprawnie. Te niewielkie budynki stanowią najlepszą ochronę dla urządzeń elektrycznych - rozdzielnic, baterii kondensatorów i innych. Stacje transformatorowe dostępne są także w postaci blaszanego kontenera, który - dzięki wzmocnionej konstrukcji - również charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na warunki zewnętrzne, jak i uszkodzenia mechaniczne.

PRZEZNACZENIE

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe dostarczane są we współpracy z wiodącymi firmami w kraju zwłaszcza z firmą EL-Q. Stacje transformatorowe są do zasilania poszczególnych elementów rozdziału energii czy do zasilania całych zakładów przemysłowych (fabryki mebli, fabryki szkła, stacje wodociągowe, zakłady poligraficzne, oczyszczalnie ścieków, markety, zakłady przetwórcze, chłodnie, szpitale i wiele innych).

OPIS ROZWI¡ZANIA

Są to prefabrykaty wykonane w technice siatkobetonu. Na przygotowane zbrojenie umieszczone w formie natryskiwany jest warstwowo pod ciśnieniem beton w postaci suchej zaprawy. Są to więc złożone z pojedynczych lub podwójnych skręconych ze sobą bezszczelinowych monobloków (dach, ściany, fundament) ze wspólnym pomieszczeniem wewnętrznym obsługi rozdzielnic SN i n.n. pod jeden lub dwa transformatory wstawiane przez drzwi do komór transformatorowych. Wewnątrz we wspólnym pomieszczeniu znajdować się mogą rozdzielnice różnych producentów. (własne Mm-20, Ma-20, MSTt, Schneider Electric, Eaton, ABB itp.), rozdzielnice n.n. w różnych wersjach ( RNT, RNN, PRISMA, X-Energy, SAREL, RSs itp.), baterie kondensatorów, rozdzielnice potrzeb własnych i inne prefabrykaty elektryczne. Innym wariantem stacji kontenerowych może być obudowa wykonana całkowicie jako kontener blaszany z podwójną ścianką mocowany na wspólnej ramie metalowej. Wewnątrz również znajduje się wspólne pomieszczenie do obsługi rozdzielnic SN i n.n. a po bokach znajdują się komory transformatorowe.

Stacje transformatorowe - DANE TECHNICZNE

- wymiary kontenera zależą od przeznaczenia a tym samym od wyposażenia, jakie znajduje się wewnątrz pomieszczenia stacji. Mogą tam być rozdzielnice w izolacji powietrznej, w izolacji próżniowej, w izolacji z SF6, rozdzielnice n.n. z wyłącznikami, z rozłącznikami, kasetami bezpiecznikowymi itp. baterie kondensatorów zwykłe, baterie dławikowe oraz inne elementy wyposażenia (rozdzielnice potrzeb własnych, tablice zabezpieczeń, tablice licznikowe, szafy wentylacji itp.)
- kontener zarówno betonowy jaki i metalowy może być produkowany w wymiarach do 10m, szerokości 2,5m i wysokości 2,7m
- kontenery posiadają wspólna podłogę techniczną z wykonanymi szczelnymi misami olejowymi pod transformatorami im posadowione są na specjalnych stopach fundamentowych dostarczanych wraz ze stacją
- kontenery posiadają też opatentowany sposób wentylacji grawitacyjnej, w uzasadnionych przypadkach mogą mieć własną wentylację wymuszoną