OFERTA - Karty Katalogowe

ROZDZIELCZE SZAFY KABLOWE n.n.

PRZEZNACZENIE

Rozdzielcze szafy kablowe przeznaczone są do rozdziału energii oraz sterowania, regulacji, pomiaru i kontroli w obwodach głównych i sterowniczych odbiorów terenowych.

Zastępują one, dotychczas dość powszechne w kraju szafy kablowe SK i SO oraz stanowić mogą, w znakomitej większości rozdzielnice obiektowe oczyszczalni ścieków, wiejskich ujęć wody, zewnętrzne baterie kondensatorowe itp.

ZAKRES PRODUKCJI:

Rozdzielcze szafy kablowe, w zależności od przeznaczenia i wyposażenia oraz stopnia szczelności i przewietrzania, wykonywane są w poliestrowych, wytrzymałych na udary obudowach:

- typu "SAREL"
- (przykład na zdjeciu katalogowym) o stopniu szczelności IP-43 i IP-54
- wysokości850 mm
- głęebokości320 mm
- szerokoośi465 - 1150 mm
- do ustawienia na konstrukcji obcej, bądź na własnej podstawie.
- typu "ARIA"
- o stopniu szczelności IP-43 i IP-44
- wysokości830 - 1125 mm
- głębokosci320 mm
- szerokości470 - 1430 mm
- do ustawienia na konstrukcji obcej, bądź na własnej podstawie.
- typu "GEYER"
- o stopniu szczelności IP-43 i IP-44
- wysokoścido 2000 mm
- głęebokości270 i 325 mm
- szerokości320 - 1110 mm
- z własną podstawą
- typy inne
- z polskiej sieci handlowej

Uwaga:

- w zależności od potrzeb szafy mogą stanowić zestaw kilku, łączonych ze sobą bokami lub tyłami, rozdzielnic o pełnym przeznaczeniu technologicznym.
- dla celów obsługi, szafy są wyposażone przez producenta w 1-faz. gniazdo remontowe, oświetlenie i regulowane samoczynnie podgrzewanie wnętrza.
- labiryntowe kanały wentylacyjne gwarantują dobre przewietrzanie rozdzielnicy.