OFERTA - Karty Katalogowe

ROZDZIELNICE GŁÓWNE
DO ZASILANIA STACJI PALIW

PRZEZNACZENIE

Rozdzielnice zasilające zawierają kompleksowe rozwiązanie systemu i technologii pracy stacji paliw przeznaczone do instalacji o podwyższonym poziomie niezawodności. Modułowa budowa systemu zapewnia łatwość prac montażowych i elastyczność dostosowania do danej instalacji elektrycznej obiektu. Konstrukcja systemu została sprawdzona w próbach zgodnych z zaleceniami normy europejskiej. W szczególności spełnione są wymagania zwarciowe oraz związane z dopuszczalnym wzrostem temperatury i odporności na korozję. Konstrukcja budowy rozdzielnic, jej części montażowe stałe i ruchome posiadają elementy kontaktowe automatycznie zapewniające wyrównanie potencjałów obwodu ochronnego (uziemienie). Obsługa rozdzielnic jest prosta i wygodna dzięki łatwemu dostępowi do standardowych elementów modułowego wyposażenia. Aparaty elektryczne są zainstalowane za osłonami czołowymi - dostępne są jedynie elementy napędowe. Instalacja elektryczna rozdzielnic jest całkowicie osłonięta i pracownicy mogą wykonywać czynności związane z codzienną obsługą zupełnie bezpiecznie. Estetyczne zewnętrzne zamykane osłony chroniące przed bezpośrednią manipulacją urządzeniami, dopuszczają ustawienie rozdzielnic w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

ZAKRES PRODUKCJI

Urządzenia rozdzielcze produkowane metodą przemysłową dla trzech typów stacji paliw o zaopatrzeniu mocy do 40kW, 80kW, 120kW, nie wymagają szczegółowych opracowań projektowych lecz jedynie przekazanie danych wielkości elektrycznych wyposaźenia obiektu zawartych w schemacie zasadniczym - silnoprądowym. Rozdzielnice wykonane są z wybranych dla danej stacji bloków aparatowych, których obwody elektryczne zostały wyposaźone w zabezpieczenia nadprądowe, róźnicowoprądowe oraz ochronniki przeciwprzepięciowe. Bloki aparatowe posiadają 20% rezerwy dla przyszłościowej rozbudowy i składają się z obwodów:

Blok zasilania
- wyłącznik główny z układem rónicowoprądowym (zabezpieczenie p.poż.)
- zdalne wyłączenie p.poż.
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe II
- wskaźnik napięcia zasilania
Blok oświetlenia terenu i reklam z pomiarem energii
- zasilanie totemów (witacz-y)
- oświetlenie wiat
- oświetlenie znaków drogowych
- oświetlenie otoków
- oświetlenie terenu
- obwody naświetlaczy halogenowych
Blok urządzeń technicznych
- odkurzacz
- sprężarka
- zestaw gniazd wtykowych
- napędy drzwi
- bojlery elektryczne
- suszarki do rąk
Blok oświetlenia wewnętrznego
- oświetlenie ewakuacyjne
- oświetlenie sali sprzedaży
- oświetlenie sanitariatów
- oświetlenie pomieszczeń służbowych
- oświetlenie regałów
Blok zasilania gniazd wtykowych 1 fazowych
- pomieszczenia obsługi
- sala sprzedaży
- regały chłodnicze
- pomieszczenia socjalne
Blok obwodów komputerowych
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe III
- petrowent
- sterownik dystrybutorów
- tablica komputerowa
Blok ogrzewania i klimatyzacji z pomiarem energiih
- klimatyzator
- kurtyna
- pomieszczenia socjalne sterowane termostatem
- podgrzewanie rynien sterowane termostatem
Blok zasilania dystrybutorów paliwowych
- możliwość wyłączenia p.poż.
- obwody dystrybutorów od 2 do 12 szt.
Blok zasilania modułu gazowego
Blok zasilania myjni ręcznej z pomiarem energii
Blok zasilania myjni automatycznej z pomiarem energii
Blok zasilania kotłowni

Aparaty zabudowane w poszczególnych blokach są opisane wg ich przeznaczenia jak w schemacie instalacji elektrycznej obiektu. Podłączenie obwodów instalacji może być doprowadzone do rozdzielnicy z góry lub dołu. Przewody instalacji elektrycznej podpinane są w rozdzielnicy do złączek listew zaciskowych umieszczonych w wydzielonych polach kablowych. Rozdzielnice budowane są jako przyścienne posadowienie na kanale kablowym.

Opcje wykonania konstrukcji:

Dla stacji paliw o zapotrzebowaniu mocy do 40kW
- pola aparatowe i kablowe z drzwiami pełnymi (wys.1830 x szer.900 x gł.250mm) lub (wys.2130 x szer.600 x gł.250mm)
Dla stacji paliw o zapotrzebowaniu mocy do 80kW
- pola aparatowe i kablowe z drzwiami pełnymi (wys.1830 x szer.1500 x gł.250mm) lub (wys.2130 x szer.1200 x gł.250mm)
Dla stacji paliw o zapotrzebowaniu mocy do 120kW
- pola aparatowe i kablowe z drzwiami pełnymi (wys.1830 x szer.1800 x gł.250mm) lub (wys.2130 x szer.1500 x gł.250mm)

inne wersje wykonania:
- pole aparatowe wyposażone w drzwi przeszklone ze szkła hartowanego.
- pole kablowe wyposażone w osłony pełne mocowane wkrętami.

DANE TECHNICZNE

obudowa- I kl. ochrony
- blacha stalowa galwanicznie pokrywana i wypalana lakierem RAL9001
stopień szczelności: IP30 obudowy stojące
- stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK07 bez drzwi, IK08 z drzwiami
stopień szczelności: IP55 obudowy stojące
- stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK10

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Komponenty konstrukcji są zgodne ze standardem IEC 60439-1 i posiadają :

- napięcie znamionowe izolacji szyn głównych "na plecach" rozdzielnicy: 1000 V
- prąd znamionowy (40oC) Ie: 630 A
- prąd zwarciowy maksymalny (w piku); Ipk = 53 kA
- prąd zwarciowy jednosekundowy: Icw = 25 kA /1 sek.
- częstotliwość: 50/60 Hz