OFERTA - Karty Katalogowe

Rozdzielnice średniego napięcia

ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU Mm 20

Wykonywane w zgodzie z profesjonalnymi projektami rozdzielnice średniego napięcia to urządzenia licencjonowane, które mogą być eksploatowane w każdych, nawet skrajnych, warunkach pracy w pomieszczeniu - rozdzielnice średniego napięcia zachowują pełną sprawność, zarówno w temp. +40 st. C, jak i -5 st. C. Proponowane przez nas rozdzielnice wyróżnia najwyższy standard - zastosowana technologia produkcji umożliwiła stworzenie konstrukcji, która charakteryzuje się i funkcjonalnością, i wytrzymałością.

PRZEZNACZENIE

Rozdzielnice średniego napięcia Mm 20 są przeznaczone do instalowania w miejskich stacjach transformatorowych tradycyjnych, prefabrykowanych i kontenerowych. Poprzez stosowanie pól Mm 20 uzyskuje się mniejsze gabaryty stacji transformatorowych w stosunku do rozwiązań dotychczasowych.

ZAKRES PRODUKCJI

Rozdzielnica może być zestawem:

- pola transformatorowego
- pola liniowego (zasilającego)
- pola pomiarowego
- pola odgromnikowego
- pola łącznika szyny

WYPOSAŻENIE

Pola Mm 20 zostały wyposażone w aparaty produkcji krajowej na napięcie znamionowe 24 kV.

- rozłączniki wnętrzowe OR4, OR5
- przekładniki prądowe IMZ-20
- przekładniki napięciowe UMZ-20
- odgromniki zaworowe GZSb 18, GZSb 24

DANE TECHNICZNE

- napięcie znamionowe (24 kV)
- napięcie robocze (15 i 20 kV)
- częstotliwość znamionowa (50 Hz)
- prąd znamionowy szyn zbiorczych (615 A)
- pól transformatorowych (40 A)
- pól liniowych (590 A)
- pól łącznika szyn (115 A)
- prąd znamionowy 1 sekundowy szyn zbiorczych (12,5 kA)
- prąd znamionowy szczytowy 31,5 kA
- wytrzymałość zwarciowa szyn zbiorczych
- 250 MVA dla 15 kV
- 340 MVA dla 20 kV
- wytrzymałość zwarciowa pola łącznika szyn
- 120 MVA dla 15 kV
- 165 MVA dla 20 kV

UWAGI

- Pola Mm 20 z zainstalowaną aparaturą są przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w klimacie umiarkowanym w zakresie temperatur otoczenia -5 do +40 0C.
- Rozdzielnica typu Mm 20 produkowana jest na podstawie dokumentacji projektowej i licencji udzielonej przez BS i PE "Energoprojekt" w Poznaniu.

SCHEMATY GŁÓWNYCH PÓL

liniowe transformatorowe pomocmicze