OFERTA - Karty Katalogowe

ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU Mm 20

rozdzielnica średniego napięcia

PRZEZNACZENIE

Rozdzielnica średniego napięcia Mm 20 przeznaczona jest do instalowania w miejskich stacjach transformatorowych tradycyjnych, prefabrykowanych i kontenerowych. Poprzez stosowanie pól Mm 20 uzyskuje się mniejsze gabaryty stacji transformatorowych w stosunku do rozwiązań dotychczasowych.

ZAKRES PRODUKCJI

Rozdzielnica może być zestawem:

- pola transformatorowego
- pola liniowego (zasilającego)
- pola pomiarowego
- pola odgromnikowego
- pola łącznika szyny

WYPOSAŻENIE

Pola Mm 20 zostały wyposażone w aparaty produkcji krajowej na napięcie znamionowe 24 kV.

- rozłączniki wnętrzowe OR4, OR5
- przekładniki prądowe IMZ-20
- przekładniki napięciowe UMZ-20
- odgromniki zaworowe GZSb 18, GZSb 24

DANE TECHNICZNE

- napięcie znamionowe (24 kV)
- napięcie robocze (15 i 20 kV)
- częstotliwość znamionowa (50 Hz)
- prąd znamionowy szyn zbiorczych (615 A)
- pól transformatorowych (40 A)
- pól liniowych (590 A)
- pól łącznika szyn (115 A)
- prąd znamionowy 1 sekundowy szyn zbiorczych (12,5 kA)
- prąd znamionowy szczytowy 31,5 kA
- wytrzymałość zwarciowa szyn zbiorczych
- 250 MVA dla 15 kV
- 340 MVA dla 20 kV
- wytrzymałość zwarciowa pola łącznika szyn
- 120 MVA dla 15 kV
- 165 MVA dla 20 kV

UWAGI

- Pola Mm 20 z zainstalowaną aparaturą są przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w klimacie umiarkowanym w zakresie temperatur otoczenia -5 do +40 0C.
- Rozdzielnice średniego napięcia typu Mm 20 produkowane są na podstawie dokumentacji projektowej i licencji udzielonej przez BS i PE "Energoprojekt" w Poznaniu.

SCHEMATY GŁÓWNYCH PÓL

liniowe transformatorowe pomocmicze
schemat rozdzielnice średniego napięcia 1 schemat rozdzielnice średniego napięcia 2 schemat rozdzielnice średniego napięcia 3 schemat rozdzielnice średniego napięcia 4 schemat rozdzielnice średniego napięcia 5