OFERTA - Karty Katalogowe

URZĄDZENIA ROZDZIELCZO-STEROWNICZE n.n.

PRZEZNACZENIE

Urządzenia rozdzielczo-sterownicze przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej na poszczególne obwody odpływowe oraz sterowania, regulacji, zabezpieczenia i kontroli w obwodach głównych i sterowniczo-pomiarowych silników napędowych oraz innych odbiorników.

Mogą być stosowane w przemyśle:

- energetycznym,
- maszynowym,
- obrabiarkowym,
- włókienniczym,
- chemicznym,
- rolno-spożywczym,
- infrastruktury technicznej terenu,
- budownictwa.

ZAKRES PRODUKCJI

1. urządzeń typowych dla:

- wiejskich stacji wodociągowych (WRW)
- stacji paliw (6-12 dystrybutorów)
- węzłów ciepłowniczych
- obiektów użyteczności publicznej (kina, sale widowiskowe)

Rozdzielnice te nie wymagają oprócz schematów prądowych, żadnych szczegółowych opracowań projektowych.

2. urządzeń indywidualnych dla:

- kotłowni,
- oczyszczalni ścieków,
- indywidualnych stacji wodociągowych,
- chłodni i mroźni,
- młynów gospodarczych,
- magazynów zbożowych,
- mieszalni pasz itp.

Rozdzielnice te mogą być wyposażone we wbudowane urządzenie do kompensacji mocy biernej.

UWAGI:

Produkowane urządzenia bazują na zunifikowanych obudowach RSs (8 typowymiarów) i Ruo 05/G (20 typowymiarów) o stopniu szczelności IP-41.

Rozwiązania dają możliwość zastąpienia bez zmiany projektu znanych powszechnie rozwiązań typu ZUR, RSb, RP66, SXRo, TN, USR oraz rozwiązań skrzynkowych typu "żeliwo", Z, SR itp.

Producent posiada możliwość wykonania urządzeń w innych systemach konstrukcyjnych obudów.

WARUNKI PRACY

Urządzenia są przeznaczone do instalowania wnętrzowego w pomieszczeniach ogólnodostępnych o następujących warunkach środowiskowych:

- temperatura otoczenia:
- szczytowa krótkotrwała (40 ºC)
- najwyższa średniodobowa (35 ºC)
- najniższa długotrwała (-5 ºC)
- największa wilgotność powietrza przy 20 ºC - 90%
- atmosfera wolna od chemicznie agresywnych przewodzących pyłów, par i gazów.

TYPY I WYMIARY

1. Rozdzielnice RSs


Typ szafy Wymiary w m/m Typ stojaka Wymiary stojaka m/m.
szerokość wysokość głęebokść
RSs -111 1050 2000 450 P - 21 600 x 1680
RSs -111/m 1050 1800 450 P - 21/m 600 x 1480
RSs -112 750 2000 450 P - 21 600 x 1680
RSs -112/m 750 1800 450 P - 21/m 600 x 1480
RSs -121 1300 2000 450 P - 22 900 x 1680
RSs -121/m 1300 1800 450 P - 22/m 900 x 1480
RSs -122 1050 2000 450 P - 22 900 x 1680
Rss -122/m 1050 1800 450 P - 22/m 900 x 1480

 

2. Rozdzielnice RUo-05/G


Typ skrzynki Wymiary w m/m
szerokość wysokość głęebokść
A0250375245
A0/m250375150
A1 375500245
A1/m 375500150
A2 3751000245
A2/m3751000150
A3 500750245
A3/m500750150
A4 7501000245
A4/m 7501000150
Typ skrzynki Wymiary w m/m
szerokość wysokość głęebokść
B0 375250245
B0/m 375250150
B1 500375245
B1/m500375150
B2 1000375245
B2/m1000375150
B3 750500245
B3/m 750500150
B41000750245
B4/m 1000750150