OFERTA - Karty Katalogowe

URZĄDZENIA ROZDZIELCZO-STEROWNICZE
WIEJSKICH STACJI WODOCIĄGOWYCH WRW - 93

PRZEZNACZENIE

Urządzenia rozdzielczo-sterownicze WRW-93 przeznaczone są do pomiaru rozdziału energii elektrycznej oraz sterowania wiejskimi stacjami wodociągowymi pracującymi w ruchu automatycznym, bez stałej obsługi. Rozwiązanie rozdzielnicy, po niewielkich modyfikacjach, może być przeznaczone dla innych, komunalnych i zakładowych stacji wodociągowych.

ZAKRES PRODUKCJI

Urządzenie WRW-93 produkowane seryjnie metodą przemysłową nie wymagają szczegółowych opracowań projektowych lecz jedynie danych technologicznych, zawartych w elektrycznym schemacie prądowym. Każda z rozdzielnic może się składać z następujących członów, dobieranych do wymaganych systemów wodociągowych:

- członu CZE - służącego do dwustronnego zasilania stacji w energię elektryczną
- członu CPG - służącego do wydobywania z głębokich ujęć podziemnych pompami głębinowymi
- członu CPO - służącego do uzdatniania wody oraz dla potrzeb ogólnych stacji
- członu CPP - służącego do zmagazynowania i tłoczenia wody do sieci wodociągowych pompami poziomymi
- członu CPGO - alternatywnie, służącego do połączonej funkcji członu CPO i dwupompowego CPG
- urządzeń pomocniczych stacji.

W przypadkach szczególnych, dla małych stacji wodociągowych, funkcję rozdziału energii i sterowania można rozwiązywać w systemie skrzynek RSW i pulpitach sterowniczych PSW.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW TECHNOLOGICZNYCH

Poszczególne człony rozdzielnicy WRW-93 umozliwiają ich stosowanie w różnych zestawach:

- stacje i pompownie wodociągowe pierwszego stopnia
- człony CZE + CPG + CPO
- człony CZE + CPGO
- stacje dwustopniowego pompowania i magazynowania wody
- człony CZE + CPG + CPO + CPP
- człony CZE + CPGO + CPP
- stacje ze zbiornikami wieżowymi
- człony CZE + CPG + CPO
- człony CZE + CPGO
- pompownie wodociągowe z magazynowaniem wody
- człony CZE + CPO + CPP
- urządzenia pomocnicze składają się z następujących elementów: - skrzynek przyłączowych SP1, SP2 i SP3 jako złącze przewodów i kabli w studniach, zbiornikach i budynkach stacji
- rozdzielnic pomocniczych RZ1, SC1, ZP1 do zasilania zbiorników wyrównawczych, sterowania czujnikami poziomu wody, zasilania i sterowania tymczasowych punktów czerpania wody
- układów przyłączających ZPGTw-35/63/100 do rozruchu silników o mocach 5,5-45 kW

Rozdzielnice mogą być wyposażone we wbudowane baterie kondensatorowe do kompensacji mocy biernej.

UWAGI

Produkowane rozdzielnice WRW-93 stanowią zmodyfikowane i unowocześnione rozdzielnice WRW-85, bazując na obudowach typu RSs skrzynkach Ruo-05/G oraz pulpitach PSc. Zastępują z dużym powodzeniem trudne w eksploatacji różnego typu rozwiązania ze skrzynek żeliwnych RSH, B, Z itp.

Technologia obiektu Zastosowanie systemu Max prąd odbiorników A
Funkcja Wydajność l/sec. Szafy WRW Skrzynki SRW Pulpity PSW
Stacja wodociągowa
I-go stopnia lub pompownia bez zbiorników wyrówn.
5CPG-3/25+CPOCPG-3/25+CPOPSW-2/2525
15CPG-3/60+CPOCPG-3/60+CPOPSW-2/6060
30CPG-5/60+CPO60
60-120CPG-3/100+CPO100
Stacja wodoci╣gowa
II-go stopnia lub pompownia ze zbiornikami wyrˇwn.
15CPG-3/60+CPP-3/25CPG-3/60+CPP-3/2525/60
40CPG-3/60+CPO+CPP-3/60CPG-3/60+CPP-3/6060
80CPG-3/100+CPP-5/60 lub CPP-3/10060/100
150CPG-3/100+CPO+CPP-5/100100