OFERTA - Karty Katalogowe

WNĘTRZOWE URZĄDZENIA STEROWNICZO - ROZDZIELCZE "SAREL"

PRZEZNACZENIE

Wnętrzowe urządzenia sterowniczo-rozdzielcze przeznaczone są do realizacji wspólnej funkcji sterowania i rozdziału energii bądź jednej z wymienionych, przy czym funkcja rozdzielcza jest ograniczona do prądu ciągłego - 2500 A.

ZAKRES PRODUKCJI:

Urządzenia w zależności od przeznaczenia, stopnia szczelności i wyposażenia mogą być realizowane w obudowach:

- szafowych
- (przykład na zdjęciu katalogowym) typ "Spacial 6000", o stopniu szczelności IP-55 i wymiarach:
- wysokość 1200 - 2200 mm
- szerokość 300 - 1200 mm
- głębokość 400 - 800 mm
- skrzynkowych
- blaszanych typu "Spacial 3D", o stopniu szczelności IP-55 i wymiarach:
- wysokość 300 - 1200 mm
- szerokość 200 - 1200 mm
- głębokość 150 - 400 mm
- skrzynkowych
- izolacyjnych, z poliestru udarowego, typu "Thalassa", o stopniu szczelności IP-66 i wymiarach jak skrzynki blaszane "Spacial 3D"
- pulpitowych
- bez konsoli i z konsolą, o stopniu szczelności IP-55

Uwaga:

- szczegółowy katalog dla celów projektowych jest dostępny do wglądu w siedzibie producenta - Schneider Electric i jego oddziałach terenowych w Polsce.